Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. 

V pořádku Další informace

Přijímací řízení

Přijímací řízení

Kriteria a výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 - otevřete přílohy níže.

 

II.kolo přijímacího řízení proběhne dne 18.6.2020 (čtvrtek)

Do tohoto kola budou zařazeny přihlášky ke studiu doručené do 10.6.2020 na adresu školy.

Pro toto kolo platí stejná pravidla jako v kole prvním (čtěte odkaz Kritéria přijímacího řízení).

  

III.kolo přijímacího řízení proběhne dne 27.8.2020 (čtvrtek).

Do tohoto kola budou zařazeny přihlášky ke studiu doručené do 19.8.2020 na adresu školy.

Pro toto kolo platí stejná pravidla jako v kole prvním (čtěte odkaz Kritéria přijímacího řízení).

 

Uchazeč, který chce studovat na naší škole postupuje následovně:

                      -  přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro 1.kolo přijímacího řízení

                           podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč řediteli

                           střední školy, a to nejpozději v termínu

                          do 1.března 2020, resp.dle §40 správního řádu do 2.března 2020.

                           Formulář přihlášky obdrží na základní škole nebo je k dispozici na stránkách

                           MŠMT ČR, odkaz zde

  • na přihlášce bude mít uchazeč potvrzený prospěch ze základní školy, kde plní povinnou školní docházku, prospěch je také možno doložit kopiemi vysvědčení za poslední dva ročníky základní školy
  • na přihlášce bude lékařem potvrzena zdravotní způsobilost ke vzdělávání pro vybraný obor vzdělání
  • k řádně vyplněné, podepsané a potvrzené přihlášce přiložte doporučení ze školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna - PPP nebo speciálně pedagogické centrum - SPC) se stanovenými podpůrnými opatřeními pro účely středního vzdělávání
  • po uplynutí termínu pro odevzdání přihlášky obdrží zaregistrovaní uchazeči písemnou pozvánku kinformativnímu pohovoru

-   po rozhodnutí o přijetí uchazeče se odevzdáním zápisového lístku

      potvrzuje úmysl se vzdělávat na naší škole. Nebude-li zápisový lístek do

      10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí doručen naší škole,

      je možné místo obsadit jiným uchazečem. Zápisový lístek dostávají žáci na

      základní škole, kde plní povinnou školní docházku. Ostatní uchazeči si jej

      mohou telefonicky vyžádat nebo osobně vyzvednout na místně příslušném

      krajském úřadě podle místa trvalého bydliště. Pro Královéhradecký kraj je to

      na tel.čísle 495 817 842, KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí

     1245, Informační centrum, Hradec Králové, 500 03

 -  nebudou–li obory vzdělání v 1.kole přijímacího řízení naplněny, budou podle

  • 60, odst.1, školského zákona vyhlášena další kola přijímacího řízení  

   

První kolo přijímacího řízení do prvního ročníku, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2020/2021 do níže uvedených oborů vzdělání Střední školy a Základní školy Sluneční, Hostinné bylo ředitelem školy vyhlášeno na středu 22. 4. 2020:

 

Počet přijímaných žáků dle jednotlivých oborů:

 

Kód oboru vzdělání

Obor vzdělání

Název ŠVP

Počet přijímaných žáků

Délka studia (rok)

Forma ukončení

65-51-E/01

Stravovací a ubytovací služby

 

Stravovací a ubytovací služby

(dříve kuchařské práce)

14

3

závěrečná zkouška – výuční list

33-56-E/01

Truhlářská a čalounická výroba

Truhlářské práce

14

3

závěrečná zkouška – výuční list

34-57-E/01

Knihařské práce

Knihařské práce

8

3

závěrečná zkouška – výuční list

 

36-67-E/01

Zednické práce

Zednické práce

14

3

závěrečná zkouška – výuční list

33-57-E/01

Dřevařská výroba

Dřevařské práce

8

3

závěrečná zkouška – výuční list

69-54-E/01

Provozní služby

Provozní služby

8

2

závěrečná zkouška – výuční list

78-62-C/01

Praktická škola

jednoletá

Praktická škola jednoletá

6

1

vysvědčení o závěrečné zkoušce

 

Dokumenty ke stažení

PARTNEŘI

                                        

Programování a webhosting MagicHouse s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA   OBORY   INTERNÁT   KALENDÁŘ AKCÍ   KONTAKTou@ouhostinne.cz   /   tel.: 499 405 422, 499 524 139