Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.
NastaveníPovolit všeZamítnout

Přijímací řízení

Přijímací řízení

 

Výsledky 4. kola najdete níže v souboru

 

Aktuální informace o přijímacím řízení pro šk.rok 2022/2023

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 – další kola

 IV.kolo přijímacího řízení proběhne dne 26.8.2022 (pátek)

Do tohoto kola budou zařazeny přihlášky ke studiu doručené do 19.8.2022 na adresu školy.

Pro toto kolo platí stejná pravidla jako v kole prvním (čtěte odkaz Kritéria přijímacího řízení).

 

Kriteria a výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 - otevřete přílohy níže.

                 Přijímací řízení do prvních ročníků středního vzdělávání ve Střední škole a Základní škole Sluneční Hostinné pro školní rok 2022/2023 se řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhláškou č.353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, vyhláškou č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění a dále zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

  

Ředitel školy rozhodl, že uchazeči o vzdělání nebudou konat přijímací zkoušky.

 

 Uchazeč, který chce studovat na naší škole postupuje následovně:

 

přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro 1.kolo přijímacího řízení podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč řediteli střední školy, a to nejpozději v termínu do 1.března 2022.

                           Formulář přihlášky obdrží na základní škole nebo je k dispozici na stránkách MŠMT ČR, odkaz zde

  • na přihlášce bude mít uchazeč potvrzený prospěch ze základní školy, kde plní povinnou školní docházku, prospěch je také možno doložit kopiemi vysvědčení za poslední dva ročníky základní školy.
  • na přihlášce bude lékařem potvrzena zdravotní způsobilost ke vzdělávání pro vybraný obor vzdělání.
  • k řádně vyplněné, podepsané a potvrzené přihlášce přiložte doporučení ze školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna - PPP nebo speciálně pedagogické centrum - SPC), jde-li o uchazeče se speciálně vzdělávacími potřebami.
  • po uplynutí termínu pro odevzdání přihlášky obdrží zaregistrovaní uchazeči písemnou pozvánku k  informativnímu pohovoru, který se dle epidemiologické situace uskuteční dne 25.4.2022 (pondělí).
  • po rozhodnutí o přijetí uchazeče se odevzdáním zápisového lístku potvrzuje úmysl se vzdělávat na naší škole. Nebude-li zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí doručen naší škole, je možné místo obsadit jiným uchazečem. Zápisový lístek dostávají žáci na základní škole, kde plní povinnou školní docházku. Ostatní uchazeči si jej mohou vyžádat nebo osobně vyzvednout na místně příslušném krajském úřadě podle místa trvalého bydliště. Pro Královéhradecký kraj je to na tel.čísle 495 817 842, KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Informační centrum, Hradec Králové, 500 03.

     Nebudou–li obory vzdělání v 1.kole přijímacího řízení naplněny, budou podle paragrafu 60, odst.1, školského zákona vyhlášena další kola přijímacího řízení.  

 První kolo přijímacího řízení do prvního ročníku, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2022/2023 do níže uvedených oborů vzdělání Střední školy a Základní školy Sluneční, Hostinné bylo ředitelem školy vyhlášeno na pondělí 25. 4. 2022.

 

Počet přijímaných žáků dle jednotlivých oborů:

Kód oboru vzdělání

Obor vzdělání

Název ŠVP

Počet přijímaných žáků

Délka studia (rok)

Forma ukončení

65-51-E/01

Stravovací a ubytovací služby

 

Stravovací a ubytovací služby

(dříve kuchařské práce)

14

3

závěrečná zkouška – výuční list

33-56-E/01

Truhlářská a čalounická výroba

Truhlářské práce

14

3

závěrečná zkouška – výuční list

34-57-E/01

Knihařské práce

Knihařské práce

8

3

závěrečná zkouška – výuční list

 

36-67-E/01

Zednické práce

Zednické práce

14

3

závěrečná zkouška – výuční list

33-57-E/01

Dřevařská výroba

Dřevařské práce

8

3

závěrečná zkouška – výuční list

69-54-E/01

Provozní služby

Provozní služby

8

2

závěrečná zkouška – výuční list

78-62-C/01

Praktická škola

jednoletá

Praktická škola jednoletá

6

1

vysvědčení o závěrečné zkoušce

 Kritéria přijímacího řízení :

V případě vyššího počtu uchazečů než je předpokládaný počet přijímaných žáků, bude o jejich přijetí nebo nepřijetí rozhodnuto podle § 60d, odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., na základě těchto kritérií:

  • pořadí uchazečů sestavené podle průměrného prospěchu v 1. pololetí posledního ročníku plnění povinné školní docházky
  • v případě shodnosti u více uchazečů rozhodují další zjištěné skutečnosti osvědčující schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

 

V případě, že toto kritérium nerozhodne, postupuje se dále podle těchto kritérií takto :

  • pořadí uchazečů sestavené podle průměrného prospěchu v 1. pololetí předposledního ročníku plnění povinné školní docházky

 

                                                                                           Mgr. Zbyněk Rek

                                                                                             ředitel školy

  

V Hostinném dne 20.1.2022

Dokumenty ke stažení

PARTNEŘI

                                        

Programování a webhosting MagicHouse s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA   OBORY   INTERNÁT   KALENDÁŘ AKCÍ   KONTAKTou@ouhostinne.cz   /   tel.: 499 405 422, 499 524 139